What an Emo Kiss
­als ich ∂as ersε mal sah ωuss∂ε ich :
­­ ­ ­­­­­­­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­
∂as ist mεin tяaum: mann .. ich sah ∂ich

­­ ­ ­­­­­­­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­an und mεin
hεяz bεgann ωiε vεяяückt

­­ ­ ­­­­­­­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­
zu яasεn. ∂och als ich ∂ann
bεmεяktε­­
­­ ­ ­­­­­­­­ ­­ ­­ ­­ ­­das du ∂ich nuя an
mεinε fяεun∂in
яan
­­ ­ ­­­­­­­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­machεn ωOlltεs∂ war allεs in miя
­­ ­ ­­­­­­­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­
zεяbя0chen
. ich konnte mεinε gεfühlε
­­ ­ ­­­­­­­­ ­­ ­­ ­­ ­­ nicht stεuεяn . s0 nahm ich das
mεssεя

­­ ­ ­­­­­­­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­
und schnitt ihя diε kεhlε ∂uяch
3.3.07 20:21
 


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie) Smileys einfügenOne

Startseite Über... 'bOuT mE Über... sisDaheaRt Anne LaLy LaLa mAii schaTzii : ) eVe nins meLi s. kOo aUNa SchnuGGi pete kevin aNNe nesZy buNny katJa kiTTy kaThi Justin ZitaTe... Gästebuch Kontakt

Two

... juSt 0n€ ki$$ ii$ 4bL€ t0 ch4ng€ uR LiiF€...

Credits

Design ²np ³np m0na&MiNa x) mOi nP schadZii

Gratis bloggen bei
myblog.de